Dużo sukcesów - dużo swobody

Media Markt jako pracodawca

Media Markt w Polsce zatrudnia blisko 3500 Pracowników. Wielu z nich pracuje od początku istnienia firmy w Polsce, czyli ponad dziesięć lat.

Płaska struktura firmy i decentralne zarządzanie oznacza ogromną samodzielność marketów. Ta samodzielność pracy widoczna jest na każdym stanowisku.

Pracownik realizuje powierzone sobie zadania zgodnie z własnymi umiejętnościami, wiedzą i zaangażowaniem.

Wraz z rozwojem Pracownika jego zakres działania staje się coraz szerszy i bardziej odpowiedzialny.

Warunki zatrudnienia

Praca w firmie, która jest liderem na rynku i wciąż dynamicznie się rozwija, gwarantuje stabilność i bezpieczeństwo zatrudnienia. Regularne, terminowe wynagrodzenie, przestrzegany czas pracy i przepisy bezpieczeństwa to standard nie podlegający żadnym dyskusjom.

Praca w Media Markt to nie tylko comiesięczna pensja – to również:
- szeroki zakres prywatnej opieki medycznej z możliwością rozszerzenia opieki na rodzinę
- dodatki urlopowe,
- dodatki z okazji ślubu i narodzin dziecka
- szkolenia
- imprezy integracyjne i sportowe

Szkolenia i rozwój

Zgodnie z zasadą „kto nie idzie z czasem ten z czasem odchodzi” pracownicy Media Markt nieustannie podnoszą swoje kwalifikacje.

Firma, oferując różnego rodzaju szkolenia, umożliwia kształcenie umiejętności osobistych, a także uzupełnianie wiedzy branżowej.

Media Markt jasno określa zasady awansu. Na każdym stanowisku najwyżej cenione są osoby samodzielne, zaradne, z odpowiednią wiedzą, czerpiące satysfakcję ze swej pracy i potrafiące współpracować z innymi ludźmi.

Rekrutacja wewnętrzna pozwala na rozwój osobisty pracownika wewnątrz firmy. Dzisiaj Media Markt może się pochwalić awansami wewnętrznymi od stanowiska sprzedawcy do dyrektora marketu.

Kultura organizacyjna

Człowiek jest najważniejszy – to z pozoru lapidarnie brzmiące, a jednocześnie kluczowe dla filozofii naszego przedsiębiorstwa stwierdzenie, ma dla nas znaczenie elementarne.

Nasi pracownicy mają możliwość samodzielnego uczestnictwa w kształtowaniu losów firmy, wpływając przez to na jej rozwój. Atmosferę pracy tworzą ludzie.

Satysfakcja z pracy i pozytywna atmosfera jest wynikiem współdziałania Pracowników wszystkich działów, na wszystkich płaszczyznach funkcjonowania firmy.

W Media Markt wyjątkowo zwraca się uwagę na wzajemny szacunek, chęć pomocy i otwartość na innych ludzi.